آذربایجان خالقيً دوشونور ایستیقلاليًنا- ائلدار گونئیلی

  )   موُحسون بی ایبراهیمی یانيًت)
1
دئییرلر حیزب "کوُمونیست "  کارگری
ایددئا ائدیر نجات وئرجک ایشچیلری!
ایشچی پرُبلئمینی چوُزه ر ایشچی صینفیلری(حیزبلری)
     سیز اگر تمثیل ائدیرسینیز ایران ایشچیلرین؟
     بوراخيًن خالقيًن* اوُزونه میللی مسله سین!
  *- آذربایجان خالقيًنا
2
آذربایجان خالقيً دوشونور ایستیقلاليًنا
میللی حاقلاريًن آليًب آزاد اوُلماسيًنا
سوُن قوُیسون ثروتلرینین چاپيًلماسيًنا
     سوُن وئرسین داحا سوُمورگه قالماسيًنا
     قورتارسيًن خالقيًنيً اسارتده قالماسيًنا
3
"کوُمونیست" قيًليًفليً موُحسون بی ایبراهیمی* لر
آدلانديًريًبلار اوُزلرینی "ایشچی" لره دستک
چاليًرلار شوُوُنیست فارسلارا بوُیوک دفلر
     وورورلار آذربایجانليًیا چوُخلو توُحمتلر
     شوُوُنیستلره قارشيً موجادیله دن ال چکسینلر
     *- موُحسون ایبراهیمی
4
فارسجا یازيًر چاريًخ گئین آیله سینه
دئمییر چاپيًليًر ثروتلری وطنینده
آذربایجانليً ایش آرایيًر شیراز ایله یزدینده
     سوُکولور سونگون میسی ایله تیکان تپه قيًزيًليً
     قورولور فابریکالاريً فارسیستان شهرلرینده
5
آليًرلار آذربایجانليًدان وئرگیلری
تیکیرلر فارسیستاندا اونیوئرسیته لری
گلیشدیریرلر بیگانه دیلی ایله  بیزلری
     محسولو اوُلور م. بی ایبراهیمی لری
     فارس شوُوُنیزمینه قوللوق ائتسین دوشونجه لری
6
بیز هله اسارت ده ن قورتولماميًشيًق
اوُزوموزو فارس لار کیمی اینسان سایماميًشيًق
آینيً حاقلاريً اوُزوموزه آلماميًشيًق
     حاقلاريًميًزيً ایستینلره "خر" دئییرلر
     ووروب یئره سرمه یه "پان تورکیست* ده دئییرلر
    *- ویا ناسیوُنالیست
7
ایلک اوُنجه وارليًغيًميًزيً بیر اینسان کیمی تانيًماليًیيًق
ایکینجیسی باشقالاريً* کیمی آیاق اوسته دورماليًیيًق
اوچونجوسو وطنیمیزه، ثروت لرینه صاحيًب لنملییک
     مملکتیمیزی قوردوقدان سوُنرا، بیر کوُمونیست کیمی
     ایشچی، قاديًن حاقلاريًنيً تانيًیيًب، اینسان کیمی یاشاماليًیيًق
     *- فارسلار کیمی
8
آذربایجانلييً حاقلاريًن آلماقا آیاقا دوروبدور
فارس شوُوُنیزمین قوللوقچولاريً تحلوکه یه  دوشوبدور
مانقورت اوُلوب اوُزونده ن بیگانه لر، ال آیاقا  دوشوبدور
     "کوُمونیست" آديً ایله میلله تیمیزی جایديًريًرلار
     فارس شوُوُنیزمینه قوللوق ائتمه یه اوتانمایيًرلار
9
موُحسون بی ایبراهیمیلر ایران "کوُمونیست " لری دیرلر
اوُنا گوُره ده فارس شوُوُنیزمین ایشینه گلملی دیرلر
 آذربایجان کوُمونیست لری اوُز خالقيًنا دوشونورلر
     آذربایجانليً آیاقا دوروب ایستیقلاليًن آلاجاق
     ایشچی، قاديًن حاقلاريًن قوُرویوب، اینسان کیمی یاشایاجاق
10
آذربایجان کوُمونیست لری اوُز پارتییالاريًن قورماليًديًرلار
ایران بآیجانچيً پارتییالاريًندان داها چيًخماليًديًرلار
فارس شوُوُنیزمین آذربایجان دان قوُوماليًديًرلار
     اوُنجه آذربایجانيًن ایستیقلاليًنيً آلماليًیيًز
     سوُنرا باشقا خالقيًلارا یان دورماليًیيًز
     ائلدار گونئیلی  
    
چهاردهم بهمن ۱۳۹۲
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn