بیانیه ی مشترک به مناسبت روز بازگشایی مدارس در ایران

مدارس ایران در ماه آتی گشوده خواهند شد و دهها سال است که کماکان، سیستم شوونیستی حاکم، نظام تعلیمی و تربیتی کشور کثیرالمله ایران را مسلخ غیر فارس زبانان نموده است. آذربایجان که جسورانه و صادقانه به همت استاد میرزا حسن رشدیه تبریزی در سال 1261 هجری شمسی نخستین مدرسه مدرن ایران را بنا نهاد سالهاست که جز تحقیر فرهنگی، تحریف تاریخی و حتی تقتیل ملی خود اجرتی ندیده است. "تورک"، "آذری" شد، "آذربایجان"، "آذرآبادگان" گردید، اسامی تورکی به فارسی تبدیل گردیدند، اراضی تاریخی آذربایجان قطعه قطعه گشت و فرزندان مظلوم تورک از جنت آذربایجان آواره ی جهنم کویرها، صحراها و بیابانهای ایران شدند.
ممنوعیت صحبت به زبان تورکی در مدارس، ایجاد صندوقهای جریمه و منع عزاداری در مجالس عزا و سوگواری، طرد و اخراج معترضان به این سیاستها از کشور و همچنین کشتارهای بی رحمانه در آذرماه 1325 شمسی تنها نمونه هایی است از تلاشهای حکومت تهران در ریشه کن کردن ریشه های ملت تورک و دردناکتر، اجرای این سیاستهای خصمانه و ضد بشری در کنار سکوت معنادار و رضایت آمیز روشنفکر مآبان مرکزگراست. این در حالی است که در جهان معاصر و دنیای انسان متمدن، تحصیل زبان مادری و تحصیل به زبان مادری بدیهی ترین حق و خواست هر فردی است و اعلامیه ها و کنوانسیونهای جهانی از جمله منشور حقوق بشر، اعلامیه جهانی زبان مادری و... موید و موکد این امر می باشند.
امسال بازگشایی مدارس در حالی است که دهها فعال سرشناس حرکت ملی آذربایجان هفته هاست اسیر زندانهای رژیم ایران گشته اند و بازداشت و شکنجه، پاسخ رژیم ایران به تلاشهایشان در راه آزادی سرزمین مادری از یوغ اشغال و استبداد بوده است. حاکمیتی که در قانون اساسی اش چنین می آورد:
اصل 23 قانون اساسی: هیچ کس را نمی­توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل 9 قانون اساسی: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصونند.
اصل 26 قانون اساسی: شرکت در انجمن های صنفی آزاد است و می گوید هیچ کس را نمی توان از حضور در این انجمن ها منع کرد.
و اصل 27 قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد و مجاز است.
آیا خواستهای فعالین آذربایجانی و ملت آذربایجان، مخل این مواردند!؟ و آیا
"- رسمی شدن زبان تورکی
-فراهم نمودن شرایط تحصیل به زبان مادری
- اختصاص رادیو و تلویزیون سراسری به زبان تورکی
- ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطبوعات آزاد و سراسری به زبان تورکی"
خواسته ای فراقانونی است؟!
پاسخ به این سوال چه آری باشد و چه خیر، حاکمان می دانند ملت آذربایجان به یمن رشادتهای فرزندان خلف خود در راه مبارزه تا احقاق کامل حقوق فرهنگی و ملی خویش از پای ننشسته و مبارزاتش را تا رسمیت زبان تورکی در ایران و کسب حق تحصیل به زبان مادری و  تحقق کامل پیروزی در کسب حق تعیین سرنوشت خویش ادامه خواهد داد.
ما رسمی شدن زبان تورکی در ایران، فراهم نمودن شرایط تحصیل به زبان مادری، اختصاص رادیو و تلویزیون سراسری به زبان تورکی و ایجاد فضایی مناسب برای انتشار مطبوعات آزاد و سراسری به زبان تورکی را کمترین خواستهای خود در زمینه ی احقاق حقوق ملت ترک آذربایجان می دانیم.
ضمن محکوم نمودن بازداشتهای خودسرانه، بی دلیل و خشونت آمیز فعالین سیاسی آذربایجان توسط عوامل اطلاعاتی ایران، آزادی بی قید و شرط آنان را خواستاریم و مسئولیت عواقب هر گونه ناراحتی و خطر احتمالی برای سلامتی این فعالین آذربایجانی با رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
یاشاسین آذربایجان
گوج، بیرلیکده دیر
آذربایجان اویرنجی حرکاتی- آذوح
گونئی آذربایجان دموکرات پارتیاسی- گادپ
31 شهریور 1394
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn